ĐỂ NHÂN VIÊN TRUNG THÀNH - KHÁCH HÀNG ỦNG HỘ

Cempartner là đơn vị tiên phong về tư vấn và huấn luyện quản trị

trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam

ĐỂ NHÂN VIÊN TRUNG THÀNH

KHÁCH HÀNG ỦNG HỘ

Cempartner là đơn vị tiên phong về tư vấn và huấn luyện quản trị trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Khách hàng có sức mạnh vô cùng lớn, có mọi thông tin còn đối thủ và bạn đều tiếp cận dễ dàng và bình đẳng với mọi thông tin, nên sự khác biệt về sản phẩm trở nên hiếm hoi.

(ND) Để một nhân viên trung thành và gắn bó trong mỗi [...]

Ngày nay bất cứ doanh nghiệp nào đều có thể thoả mãn [...]

“Trải nghiệm khách hàng xuất sắc” – Gót chân Achilles của nhiều [...]

“Rất nhiều công ty có các giá trị cốt lõi giống nhau: [...]

    nhà sáng lập, Huấn luyện viên

   NGUYỄN DƯƠNG

        ____________________________________________________

Đam mê triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, quan đểm của ông là khi văn hóa tập trung vào khách hàng và tập trung vào nguời lao động đủ mạnh, một nhân viên trung bình cũng sẽ làm thạo cái việc tưởng chừng như rất khó.

Đó là: Chớp lấy cơ hội để tỏa sáng với khách hàng!

nhà sáng lập, Huấn luyện viên

NGUYỄN DƯƠNG

Đam mê triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, quan đểm của ông là khi văn hóa tập trung vào khách hàng và tập trung vào nguời lao động đủ mạnh, một nhân viên trung bình cũng sẽ làm thạo cái việc tưởng chừng như rất khó.

Đó là: Chớp lấy cơ hội để tỏa sáng với khách hàng!

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CỦA
CHÚNG TÔI