https://cempartner.com/vi/khoa-hoc-cx-master-2022

LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM ĐỂ XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH VƯỢT TRỘI

Trải nghiệm khách hàng chính là giá trị mà khách hàng cảm nhận được từ doanh nghiệp, là yếu tố xây dựng lòng trung thành của khách hàng, họ mua nhiều hơn, ở lại lâu hơn và giới thiệu công ty với người khác. Khách hàng không trung thành với công ty, họ trung thành với trải nghiệm mà công ty bạn mang đến cho họ. Sự lựa chọn của khách hàng chính là yếu tốt quan trọng nhất thể hiện sức cạnh tranh của một doanh nghiệp trong thời đại cuộc sống số. Do đó, trải nghiệm khách hàng sẽ giúp các nhà lãnh đạo và công ty tạo nên sự khác biệt.

Cách thức đạt được kết quả tài chính tốt nhất không phải là ưu tiên tài chính, mà đó là ưu tiên khách hàng

LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM

ĐỂ XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH VƯỢT TRỘI

Trải nghiệm khách hàng chính là giá trị mà khách hàng cảm nhận được từ doanh nghiệp, là yếu tố xây dựng lòng trung thành của khách hàng, họ mua nhiều hơn, ở lại lâu hơn và giới thiệu công ty với người khác. Khách hàng không trung thành với công ty, họ trung thành với trải nghiệm mà công ty bạn mang đến cho họ. Sự lựa chọn của khách hàng chính là yếu tốt quan trọng nhất thể hiện sức cạnh tranh của một doanh nghiệp trong thời đại cuộc sống số. Do đó, trải nghiệm khách hàng sẽ giúp các nhà lãnh đạo và công ty tạo nên sự khác biệt.

Cách thức đạt được kết quả tài chính tốt nhất không phải là ưu tiên tài chính, mà đó là ưu tiên khách hàng

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Khách hàng có sức mạnh vô cùng lớn, có mọi thông tin còn đối thủ và bạn đều tiếp cận dễ dàng và bình đẳng với mọi thông tin, nên sự khác biệt về sản phẩm trở nên hiếm hoi.

Khác biệt không đến từ việc đi ngược lại đám đông. Mọi [...]

Bài viết do chuyên gia Nguyễn Dương chia sẻ và được đăng [...]

Bài viết do chuyên gia Nguyễn Dương chia sẻ và được đăng [...]

Khách hàng của chúng tôi, một tập đoàn lớn, theo phong cách [...]

(ND) Để một nhân viên trung thành và gắn bó trong mỗi [...]

Ngày nay bất cứ doanh nghiệp nào đều có thể thoả mãn [...]

    nhà sáng lập, Huấn luyện viên

   NGUYỄN DƯƠNG

        ____________________________________________________

Đam mê triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, quan đểm của ông là khi văn hóa tập trung vào khách hàng và tập trung vào nguời lao động đủ mạnh, một nhân viên trung bình cũng sẽ làm thạo cái việc tưởng chừng như rất khó.

Đó là: Chớp lấy cơ hội để tỏa sáng với khách hàng!

nhà sáng lập, Huấn luyện viên

NGUYỄN DƯƠNG

Đam mê triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, quan đểm của ông là khi văn hóa tập trung vào khách hàng và tập trung vào nguời lao động đủ mạnh, một nhân viên trung bình cũng sẽ làm thạo cái việc tưởng chừng như rất khó.

Đó là: Chớp lấy cơ hội để tỏa sáng với khách hàng!

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CỦA
CHÚNG TÔI