ĐIỀU KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ PHÂN QUYỀN - NGUYỄN DƯƠNG - CEMPARTNER

ĐIỀU KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ PHÂN QUYỀN

Bao Thanh Thiên được Hoàng Thượng giao Thượng Phương Bảo Kiếm, Thay Trời Hành Đạo, mang lại niềm tin, sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Lý do lớn nhất, chưa từng được tiết lộ (insight của Hoàng Thượng), khiến Vua đã trao quyền đó vào tay Bao Công, theo tôi, đó là vì Vua biết rằng Bao Công sẽ đưa ra những quyết định như thể Vua trực tiếp quyết định khi xử án. Nói cách khác, Bao Công và Vua hiểu giống nhau và có tinh thần giống nhau về một vấn đề.

Có thể chúng ta không để ý, nhưng chúng ta vừa nói đến yếu tố rất quan trọng của việc phân quyền, đó là: người được phân quyền phải là hiện thân của người trao quyền trong mảng việc được giao.

Điều đó có nghĩa là, khi người lãnh đạo muốn trao quyền thì điều kiện tiên quyết đó là: tin thần của người lãnh đạo phải được “cài” vào hành vi của nhân viên như thể người lãnh đạo hiện mọi nơi vậy.

Với khách hàng, họ chỉ cảm nhận được tình thần của công ty nếu tinh thần đó được biến thành hành vi của nhân viên. Bởi vì nhân viên mới là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hàng ngày thông qua sản phẩm, chính sách, quy trình và hành vi của họ.

 

Các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam cần phải khiến cho “tay chân của nhân viên” có hành vi như thể họ được lắp “bộ não của bạn”. Bởi vì nếu không như thế, bạn sẽ phải làm thay, xử lý thay… hoặc khách hàng không cảm được màu sắc của công ty bạn là gì. Khi đó, dù bạn rất rõ trong đầu của bạn về chiến lược với khách hàng, nhưng trong mắt tôi, bạn vẫn chưa có chiến lược gì cả. Vì với tôi, chừng nào khách hàng chưa cảm nhận được chừng đó công ty chưa có chiến lược.

Khách hàng chỉ có thể cảm nhận được “màu” của công ty bạn, nói theo cách nói của anh Nguyễn Hải Đức Founder của Gama Việt Nam, một đơn vị chúng tôi đang tư vấn, khi chiến lược được chuyển vào hành vi của các nhân viên cuối cùng. Nghĩa là một công ty có chiến lược trải nghiệm khách hàng, là khi chiến lược đó được hiện thực hóa thành hành vi của những nhân viên cuối cùng.

Không làm được điều đó, mỗi nhân viên sẽ là một màu, công ty bạn có tất cả các màu. Nói cách khác, là đếch có màu nào cả. Điều đó cũng có nghĩa là Thượng Phương Bảo Kiếm được trao cho những người hiểu khác Hoàng Thượng, hiểu không giống Hoàng Thượng về tinh thần và mục đích trong mỗi việc, nên hành vi của họ không phải là hiện thân của quyết định mà Hoàng Thượng đưa ra, không như thể có Trẫm giá lâm.

 

Điều kiện để phân quyền là phải hiểu giống nhau

 

Ông Nguyễn Dương, Chuyên gia trải nghiệp khách hàng

Nhà sáng lập Cempartner

 

 

 

2 thoughts on “ĐIỀU KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ PHÂN QUYỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *