Dịch vụ Tư Vấn Doanh Nghiệp

Tư vấn Trải nghiệm khách hàng

Mỗi bộ phận trong doanh nghiệp nhìn khách hàng qua những lăng kính khác nhau, xuất phát từ vai trò, nhiệm vụ và những mục tiêu riêng. Khách hàng nhìn doanh nghiệp với một góc nhìn duy nhất, họ không phân biệt theo các chức năng theo cách chúng ta tổ chức công ty của mình. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giúp toàn bộ công ty có chung một góc nhìn với khách hàng hàng; từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch quản trị để truyền trải cho khách hàng giá trị cao nhất theo nhận thức của họ.

Các dịch vụ tư vấn quản trị trải nghiệm khách hàng bao gồm:

Đánh giá hiện trạng:

Công ty đang đứng ở đâu về quản trị trải nghiệm khách hàng thông qua việc thực thi các yếu tố nền tảng của trải nghiệm khách hàng; Phỏng vấn những người liên quan trong tổ chức về sự sẵn sàng cho một sự chuyển đổi trải nghiệm khách hàng lên một tầm cao hơn; Đánh giá kiến thức và nhận thức về trải nghiệm nghiệm khách hàng của nhân viên.

Thấu hiểu và thiết kế trải nghiệm khách hàng:

Tư vấn quản lý trải nghiệm khách hàng bằng cách đánh giá chương trình và cải tiến chương trình lắng nghe khách; xây dựng bản đồ hành trình khách hàng; lựa chọn công cụ, xây dựng hệ thống đo lường; lập và triển khai kế hoạch hành động để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hội thảo:

Các chương trình tư vấn quản lý trải nghiệm khách hàng được thiết kế riêng cho công ty. Từ chiến lược trải nghiệm khách hàng, chuyển đổi văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm; lập bản đồ hành trình khách hàng đến các việc tư vấn các công cụ đo lường và kỹ năng trong quản trị trải nghiệm khách hàng.

Chuyển đổi trải nghiệm khách hàng:

Thực hiện toàn bộ tư vấn quản trị trải nghiệm khách hàng từ xây dựng chiến lược và huấn luyện triển khai.

Giúp các Startups xây dựng công ty có văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm

Chuyên gia tư vấn

HLV Nguyễn Dương

Chuyên gia Trải nghiệm Khách hàngCEO & Founder Cempartner

  • Ông là người đầu tiên ở Việt Nam và đồng thời là người thứ 6 tại khu vực ASEAN đạt được chứng nhận Chuyên nghiệp về Trải nghiệm Khách hàng – Certified Customer Experience Professional (CCXP), chứng chỉ cao nhất về Customer Experience được cấp bởi Hiệp hội Trải nghiệm Khách hàng Nhà nghề Toàn cầu – CXPA.
  • Hiện nay: Chuyên gia trải nghiệm khách hàng.
  • Người đầu tiên của Việt Nam được có Chứng nhận Trải nghiệm Khách hàng Chuyên nghiệp Quốc tế – CCXP, cấp bởi Hiệp hội Trải nghiệm Khách hàng Chuyên nghiệp Toàn cầu CXPA.
  • Giám đốc Quốc gia Singtel Việt Nam.
  • Trưởng nhóm tư vấn chiến lược Viettel Telecom và PGĐ chiến lược khách hàng Viettel mobile.
  • Giám đốc quan hệ khách hàng iBasis Inc (USA).
  • Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh VNPT Hà Nội.
  • Sales marketing trong ngành quảng cáo và FMCG.