In-House Training

Đào tạo theo yêu cầu

Thời lượng

Theo yêu cầu

 • Chương trình 4 ngày
 • Chương trình 2 ngày
 • Chương trình 1 ngày

Chủ đề

Quản trị trải nghiệm Khách hàng

Mục đích Quản trị Trải nghiệm khách hàng


 • Mang lại nhiều khách hàng trung thành hơn, giảm khách hàng không hài lòng. Khách hàng trung thành sẽ ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, giảm chi phí phục vụ, dễ tha thứ cho sai sót của doanh nghiệp và giới thiệu sản phẩm dịch vụ của ta với nhiều người hơn. Người lao động cũng tự hào, sáng tạo và gắn bó hơn
 • Kết quả của nó là sự tăng trưởng nhanh và bền vững hơn của doanh nghiệp bởi sức cạnh tranh lớn nhất mang lại từ sự lựa chọn của khách hàng. Nhiều sáng tạo và đột phá hơn từ phía nhân sự dành cho khách hàng. Cách để đạt kết quả tốt nhất về tài chính không phải là ưu tiên tài chính, đó là ưu tiên khách hàng.

Cách tiếp cận

Xuất phát từ khách hàng, hiểu mục tiêu thực sự khách hàng, mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, kết nối hai điều đó. Sau đó, bằng tư duy, nguyên tắc, phương pháp, công cụ để quản lý, nâng cao trải nghiệm quan trọng nhất với khách hàng mà trải nghiệm giúp đạt mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.


Để Quản trị trải nghiệm Khách hàng, doanh nghiệp phải nắm được và triển khai nội dung cốt lõi sau đây:

 • Chiến lược trải nghiệm khách hàng
 • Văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm
 • Trách nhiệm và bộ máy thi hành trong tổ chức
 • Thấu hiểu khách hàng
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng
 • Công cụ, đo lường và ROI. Trải nghiệm khách hàng bao gồm cả vấn đề về chiến lược, văn hóa, marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, sản phẩm… nhưng ở một góc nhìn khác, góc nhìn từ khách hàng vào trong doanh nghiệp.

Mục đích Chương trình đào tạo


 • Xây dựng được văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm, tạo nên sự gắn kết nhân sự trong tổ chức trong việc tạo nên trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Người lao động cũng tự hào, sáng tạo và gắn bó hơn
 • Mang lại nhiều khách hàng trung thành, giảm khách hàng không hài lòng. Khách hàng trung thành sẽ ở lại lâu hơn, giảm chi phí phục vụ, dễ tha thứ cho sai sót của doanh nghiệp và giới thiệu sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp với nhiều người
 • Kết quả của nó là sự tăng trưởng nhanh và bền vững hơn của doanh nghiệp bởi sức cạnh tranh lớn nhất mang lại từ sự lựa chọn của khách hàng. Nhiều sáng tạo và đột phá hơn từ phía nhân sự dành cho khách hàng. Cách để đạt kết quả tốt nhất về tài chính không phải là ưu tiên tài chính, đó là ưu tiên khách hàng.

Đầu ra học viên


 • Hiểu cách tiếp cận, tư tưởng, nguyên tắc và các công cụ để có thể triển khai ứng dụng CX vào công việc hàng ngày của mình và cùng hiểu chung ngôn ngữ khi làm việc liên phòng ban trong vấn đề trải nghiệm khách hàng.
 • Nắm rõ các vấn đề quan trọng nhất của quản trị trải nghiệm khách hàng. Biết cách thức để tiến tổ chức vận hành chương trình trải nghiệm khách hàng.
 • Hiểu, biết cách thiết kế và sử dụng hành trình khách hàng, thiết kế trải nghiệm khách hàng.

Phương pháp đào tạo


Lý thuyết chuẩn Quốc tế

Cung cấp các nguyên tắc nền tảng giúp học viên hiểu vấn đề.

Casestudy thực tiễn

Cung cấp các Case được nghiên cứu kỹ lưỡng và phân tích để giúp học viên dễ dàng liên kết và áp dụng kiến thức vào thực tế

Công cụ, Template

Cung cấp các phương pháp và công cụ giúp học viên hệ thống hóa kiến thức và có thể áp dụng trong cho tình hình thực tế trong công việc

Bài tập & Thảo luận

Chuyên gia là người hướng dẫn các nhóm trong quá trình thực hiện các bài tập và trả lời tất cả các câu hỏi trong quá trình đào tạo.

Đăng ký nhận tư vấn